pexels-photo-129722.jpeg

CORONA

PROTOCOL

Graag wil ik onderstaande punten onder je aandacht brengen:

•Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.
• Ik plan mijn afspraken in de Bloeiende Lotus in Groningen zo, dat het aantal cliënten in de wachtruimte tot een minimum wordt beperkt. In Zwolle is geen wachtruimte aanwezig. Voor beide locaties geldt: kom op tijd, maar niet te vroeg;
• Voor de Bloeiende Lotus in Groningen geldt: bij binnenkomst dient u allereerst uw handen te wassen en te desinfecteren. Behalve in de wachtruimte staan er ook stoelen in de keuken opgesteld. Ik verzoek u om minimaal 1,5 meter afstand te bewaren van mede-cliënten, mochten deze er toch nog zijn (bijvoorbeeld na afloop van een les in de grote ruimte.) Er is ruimte genoeg om elkaar te passeren;
• Het toilet op bij voorkeur niet te gebruiken en sowieso nadien uw handen te wassen en te desinfecteren;
• Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat u meteen wegwerpt in de prullenbak. Heeft u geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in uw ellenboog. Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel;
• Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis.
• Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in uw tas of jaszak;
• Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep;
• Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van de stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk;
• De sessie tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand.
• Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter afstand en wordt fysiek contact tot een minimum beperkt. Werkwijzen en behandelingen die een grotere nabijheid vragen kunnen tijdelijk niet worden aangeboden. Wanneer dit voor u aan de orde is zal ik u hierover nader informeren.
• De behandelruimte wordt voor en na en tijdens de behandeling geventileerd.
• Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook mogelijk. Ik houd dan op afstand 'een vinger aan de pols'. Het eerste kwartier is kosteloos. Nadien geldt mijn vaste tarief, aangepast naar rato van de duur van het gesprek.


• Voorafgaand aan de afspraak breng ik de volgende vragen onder uw aandacht waardoor ik weet of sessie veilig kan plaatsvinden:
1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
                a. hoesten, kuchen of niezen;
                b. koorts (38⁰C of hoger);
                c. kortademigheid.
4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee
Indien een ‘Ja’ dan is alleen een behandeling op afstand (videobellen) mogelijk.
Indien alles ‘Nee’:
7. Heeft u een griepprik gehad? Ja / Nee
8. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
                a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
                b. keelpijn; c. onbekende hoofdpijn;
                d. onbekende moeheid;
                e. onbekende diarree of buikklachten.
 Indien een ‘Ja’ dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting in samenspraak met cliënt. Indien alles ‘Nee’ dan is behandelen toegestaan.