hoofdstukfoto (2).jpeg

OPSTELLINGEN

Loop je steeds tegen hetzelfde aan in je leven? Of heb je een verlangen wat je wilt realiseren? Dan kan een opstelling helpen. Een opstelling is een werkvorm waarbij de elementen van het probleem (of verlangen) in een veld worden geplaatst. Dit kan met behulp van personen of objecten. In dit veld kan het probleem inzichtelijk en invoelbaar worden gemaakt. Vanuit dit inzicht kan er veelal een helende beweging plaatsvinden die zich daarna kan doorzetten in jouw leven.

 Familieopstellingen
 Opstellen van het verlangen

 Opstellen van je 'ik-grens'

 

Familieopstellingen

Je wordt geboren in een familie. Je heb ouders, grootouders, misschien broers, zussen, ooms, tantes en een heleboel voorouders. Jij behoort tot die groep. Dat is ook zo als je er liever niet bij wilt horen of als je je familie nooit hebt gekend. Zo’n familiegroep noemen we ook wel een systeem. Nu is gebleken dat er binnen zo’n systeem een aantal natuurlijke wetmatigheden gelden. Deze wetmatigheden kunnen verstoord raken door ingrijpende gebeurtenissen. Gebeurtenissen die vroeg of laat in iedere familie(geschiedenis)  plaatsvinden. We denken dan bijvoorbeeld aan het vroegtijdig overlijden van een ouder, een miskraam of abortus, een kind dat jong overlijdt, een liefde die niet mocht bestaan, echtscheiding, verzwegen buitenechtelijke kinderen, ingrijpende oorlogservaringen, zelfdoding, belangrijke geheimen etc.
In een poging om de orde te herstellen zorgen de natuurlijke wetmatigheden ervoor dat deze gebeurtenissen in latere generaties door andere leden van de familie in herinnering worden gebracht. Dit kan tot uiting komen in allerlei onverklaarbare en zeer uiteenlopende klachten en symptomen. Zo is het lot van verschillende familieleden over de tijd heen met elkaar verbonden.

In een familieopstelling wordt door de vraagsteller (een deel van) het familiesysteem in een ruimte opgesteld met behulp van representanten. Dit zijn personen die zich daarvoor beschikbaar stellen. De opgestelde personen zijn dus niet de echte familieleden en het is ook niet nodig dat deze aanwezig zijn.

Wanneer de representanten in de ruimte zijn opgesteld, kunnen deze op heel natuurlijke wijze allerlei sensaties opmerken. De representanten drukken deze sensaties vervolgens uit in woord en gebaar en geven daarmee informatie over de dynamiek in het familiesysteem.  Wanneer tijdens de opstelling de oorzaak van de klacht of het symptoom aan het licht komt dan is dit vaak een grote opluchting. Vaak kan er een helende beweging worden gemaakt, die zich daarna kan doorzetten in het leven van de client. Een familieopstelling kan meerdere generaties terug gaan. De opstelling vindt plaats onder begeleiding. 

Behalve het familiesysteem kunnen ook andere systemen worden opgesteld, bijvoorbeeld het relatie(systeem), het werk(systeem), het huidige gezin(ssysteem), het lichaam  als systeem etc. 
 

Bij een individuele opstelling vervul ik zelf de rol van representant of gebruik ik poppetjes, matjes of andere objecten.

 

De grondlegger van familieopstellingen is de Duitste psychotherapeut Bert Hellinger.

 

Opstellen van het verlangen 

Een opstelling van het verlangen (ook wel 'Opstellingen als traumaverwerkingsmethode' of 'Interactieve Zelf Resonantie genoemd') is een vorm van opstellen waarbij jouw verlangen of j'ouw intentie centraal staat. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verlangen of intentie rondom relaties, werk, welzijn, gevoel of gedrag. Bij deze werkwijze formuleer jij je verlangen in één enkele zin. Wanneer je een verlangen verwoordt, ben je je er meestal niet van bewust dat dit verlangen verbonden is met jouw geschiedenis. In de opstelling onderzoeken we welke onverwerkte ervaring(en) of gebeurtenis(sen) uit jouw geschiedenis, maken dat je nog niet vrij bent om je verlangen te realiseren. De opstelling fungeert daarbij als een spiegel van jouw innerlijk. Soms ontmoet je vergeten of verborgen delen van jezelf of komen er onverwachtse situaties uit je leven naar voren. Wanneer jij deze delen kunt verwerken en integreren, kun jij stap voor stap zeggenschap terugnemen over jezelf en je leven.
Opstellen van het verlangen is tevens een traumaverwerkingsmethode. 

Deze methode is gebaseerd op het werk van de Duitse psychotherapeut dr. Franz Ruppert.

Een opstelling van het verlangen bied ik veelal individueel aan. Deze vorm van opstellen bied ik ook aan via beeld-bellen. 

Opstellen van je ik-grens

Deze vorm van opstellen is een krachtige methode waarbij jij je psychologische ‘ik-grens’ uitdrukt. De kwaliteit van onze ik-grens beïnvloedt in hoge mate ons dagelijks geluk. We ervaren onze grens vooral wanneer iemand er overheen gaat of wanneer we zelf over onze grens gaan.

In een tafel-opstelling verkennen we vorm, hoogte en doorlaatbaarheid van jouw ik- grens. We kunnen daarbij een specifieke situatie of probleem als ingang nemen. We onderzoeken en verkennen hoe jij je ik-grens beter kunt aanpassen aan de huidige-situatie.

Deze grondlegger van dit werk is Dr. Nick Blaser.


Deze vorm van opstellen bied ik uitsluitend individueel aan.