top of page
Bidden in moskee

PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het veelal noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat o.a. NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, bijzondere persoonsgegevens, uw persoonlijke situatie, uw gezondheidssituatie en aantekeningen over de therapie

 

Ook worden in het dossier mogelijk gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, en alleen indien nodig, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 • als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, intervisie en supervisie.

 • Voor het versturen van een digitale nieuwsbrief na uw expliciete toestemming.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier kan worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • de datum van de sessie

 • de kosten van de sessie

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘lichaamsgeorienteerde (psycho)therapie"of 'opstelling'.
   

Ik kan ook persoonsgegevens over u verwerken, doordat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 • uw voor- en achternaam

 • uw e-mailadres

 • uw IP-adres

Ik verwerk uw persoonsgegevens dan om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en om u op de maillijst van de agenda/nieuwsbrief te plaatsten.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Meldplicht datalekken

De AVG (algemene verordening gegevensbescherming) verplicht mij om alle datalekken vast te leggen en te documenteren. Bij datalekken in privacygevoelige data maak ik direct een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met mij.​

Voor deelnemers van 'Je Eigenwijze Weg' onderschrijf ik de privacyverklaring zoals vermeld op de website van 'Je Eigenwijze Weg.nl'.

Cookiebeleid

Op mijn website gebruik ik cookies: kleine bestanden die verstuurd worden door een internetserver en die worden opgeslagen op je computer. Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. De cookies die ik  gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de bezoeker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Je kunt de cookies weer verwijderen via je browserinstellingen. Daar kun je ook instellen welk soort cookies op je computer geplaatst worden. Mijn website maakt geen gebruik van advertisingcookies.

bottom of page